Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Darbo tvarkos taisyklės

2022-09-23

2022-12-13 08:28:09 46.07 KB
Darbo apmokėjimo sistema

 2022-09-23

2022-12-13 08:27:21 60.5 KB
Joniškio r. pagrindinės mokyklos nuostatai 2023-03-14 08:03:47 185.83 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

 2022-09-08

2022-12-13 08:27:35 27.42 KB
Tvarkos
Maitinimo organizavimo Joniškio r. pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašas 2022-09-23 2022-11-28 13:54:03 35.86 KB
Maitinimo organizavimo Joniškio r. pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašo kalkuliacinė kortelė 2022-09-23 2022-11-28 13:52:38 13.35 KB
Taisyklės
Mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės

2022

2022-12-13 08:28:32 100.16 KB
Joniškio r. pagrindinės mokyklos mokyklinių autobusų naudojimo taisyklės 2023-05-26 10:31:56 186.48 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Joniškio r. pagrindinės mokyklos 2022-2023 m. m. veiklos planas 2022-11-28 13:54:55 34.87 KB
Valgiaraščiai 2022–2023 m. m. Atnaujinta Dydis
I savaitės valgiaraštis 157.14 KB
II savaitės valgiaraštis 127.17 KB
III savaitės valgiaraštis 128.32 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2023 m. viešųjų pirkimų planas 174.49 KB
Korupcijos prevencijos dokumentai Atnaujinta Dydis
Joniškio r. pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas „Dėl atsakingo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Joniškio r. pagrindinėje mokykloje skyrimo“ 2023-01-20 10:44:30 79.66 KB
Joniškio r. pagrindinės mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos ir elgesio kodeksas 2023-01-20 10:44:30 223.38 KB
Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas 2023-01-20 10:44:30 91.27 KB
Pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašas 2023-01-20 10:44:30 92.07 KB
Ugdymo organizavimas Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2022-2023 m. m. 2022-12-13 08:25:34 818.36 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Joniškio r. pagrindinės mokyklos Gataučių Marcės Katiliūtės skyriaus ikimokyklinio ugdymo programa „Čia kelio pradžia" 2022 m. 2023-01-16 09:04:33 624.28 KB
Joniškio r. pagrindinės mokyklos Gasčiūnų skyriaus ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu" 2022 m. 2022-12-05 11:10:01 603.1 KB
Joniškio r. pagrindinės mokyklos Kriukų skyriaus ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu keliaukime kartu" 2022 m. 2022-12-05 11:11:29 622.23 KB